Carpenter using digital tablet to complete project to do list

Znajdź firmę po Regon

Zapewne większość z nas spotkała się kiedyś ze skrótem REGON i NIP. Intuicyjnie kojarzymy, że są to rzeczy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak niewiele osób posiada pełną świadomość, co znaczą te akronimy i do czego służą.

REGON, czyli Rejestr Gospodarki Narodowej, to rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nieodłącznie pod tym pojęciem rozumie się także numer identyfikacyjny REGON, czyli identyfikator nadany danemu podmiotowi w tymże rejestrze, umożliwiający zlokalizowanie danego przedsiębiorstwa. Stanowi on rzetelne źródło informacji na temat firm działających na terenie danego kraju. Dane w rejestrze są stale aktualizowane, dzięki czemu nie istnieje obawa przed ewentualnymi nieaktualnościami. Główny Urząd Statystyczny posiada swoje siedziby na terenie każdego z województw, dlatego wszystkie kwestie związane ze spisem realizowane są na poziomie lokalnym. Rejestracji firmy dokonuje się we właściwym urzędzie gminy odpowiadającemu miejscu zamieszkania lub lokalizacji działalności lub za pomocą wniosku online. Na otrzymanie swojego unikatowego numeru czeka się zazwyczaj kilka dni. Jednorazowe wpisanie się do rejestru równoznaczne jest z dożywotnią w nim obecnością. Zostaje on przyznany na zawsze, nawet wówczas, gdy dana osoba kończy jedną działalność gospodarczą, a potem zaczyna kolejną, nawet jeśli będzie to aktywność skrajnie innego typu.

Podobnie jest z NIP. Skrót ten oznacza dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce, nadawany przez naczelnika urzędu skarbowego, organu podatkowego pierwszej instancji. Ustawa o NIP nakłada na podatników obowiązek podawania NIP na dokumentach dotyczących wszelkich zobowiązań i należności pobieranych przez organy celne i podatkowe.

Rejestr REGON zrzesza: osoby prawne, fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne i jednostki lokalne, czyli np. oddziały terytorialne.

By móc powiedzieć, że dane przedsiębiorstwo funkcjonuje w pełni, musi być widoczne. Umożliwiają to oznaczenia takie jak właśnie NIP i REGON.

Numery te to nic innego, jak identyfikatory mające na celu pomoc w zidentyfikowaniu danego podmiotu. Chcesz sprawdzić danego kontrahenta? Znajdź firmę po REGON. Jak go sprawdzić? W internecie dostępne są zarówno płatne jak i darmowe wyszukiwarki, umożliwiające legalne dotarcie do tych informacji. Numery REGON, NIP i KRS można bezpłatnie sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, organu zajmującego się zbieraniem i udostępnianiem do wiadomości publicznej tego typu danych. Wielu specjalistów widzi GUS jako najbardziej szczegółową bazę zrzeszającą polskie firmy.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź firmę po REGON. Warto weryfikować z kim wchodzimy w interakcję biznesową. Podjęcie współpracy z nieznanym podmiotem może nieść za sobą ryzyko, dlatego warto się w ten sposób zabezpieczyć, w celu uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności. REGON ma charakter głównie informacyjny. Umożliwia pozyskanie takich danych jak m. in. nazwa firmy, imię, nazwisko i PESEL właściciela, numer NIP, adres siedziby firmy, forma prawa przedsiębiorstwa, datę powstania i ewentualnego zawieszenia lub zakończenia działalności. Jeśli zależy ci na dowiedzeniu się tego typu rzeczy, znajdź firmę po REGON.

W dzisiejszym świecie, zwracanie uwagi na tego typu rzeczy może pomóc uniknąć wielu nieprzyjemności, takich jak utrata pieniędzy lub towarów. Sprawdzanie kontrahentów ubezpiecza nas przez oszustami. Świadomość to podstawa racjonalnego działania.

Wyszukiwarkę REGON znajdziesz pod adresem: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx