Man working on a laptop with the word webinar on the computer screen

Webinar online – Jak zrobić go dobrze?

Coraz większą popularnością cieszą webinary. Obecnie są one jedną z najczęściej wykorzystywanych form szkoleń. Korzysta z nich coraz większe grono różnego rodzaju organizacji. Trudno temu się dziwić – za pomocą tej metody można dotrzeć do znacznie większej liczby odbiorców. Jak zrobić webinar dobrze?

Webinar online – interaktywny wykład

Webinar przynosi odbiorcom takie same korzyści, jak kursy prowadzone w tradycyjnej formie, gdy wykładowca staje twarzą w twarz z odbiorcami przekazywanej przez siebie treści – jego efektem ma być podniesienie kwalifikacji uczestników. Interaktywne szkolenie różni się jedynie tym, że wykład prowadzony jest za pośrednictwem Internetu, a dodatkowe kwalifikacje zdobywa się siedząc przed monitorem komputera.
Szkolenie on-line pozwala zaprosić do udziału w nim większą grupę uczestników, niż zajęcia organizowane w zamkniętej sali z ograniczoną liczbą miejsc. Daje to np. pracodawcom możliwość doszkalania całej kadry zatrudnionej w danej firmie, co ostatecznie przełoży się na efektywność pracy poszczególnych zespołów i da szansę na podniesienie zysków.
Wybierając platformę na webinar zwróć uwagę, czy możliwe będzie nagranie całego spotkania. Możesz je później rozesłać do uczestników szkolenia, co da im szansę na powtórzenie i utrwalenie poszczególnych zagadnień. Taka opcja korzystnie wpływa na atrakcyjność oferty firmy organizującej szkolenia on-line i pozwala podnieść jego cenę.

Webinar online – interaktywny wykład
Webinar online

Interaktywne szkolenie – to będzie potrzebne

Podstawową do tego, by zrealizować wykład on-line , jest odpowiednia platforma internetowa. Taka, która da możliwość zarządzania przez prowadzącego interaktywny kurs tym, co chce przekazać uczestnikom. Chodzi tu nie tylko o transmitowany materiał, ale też np. udostępnianie pulpitu komputera z prezentacją multimedialną uzupełniającą interaktywny wykład.
Kurs on-line wymaga od prowadzącego i organizatorów również odpowiedniego przygotowania technicznego. Chodzi tu o odpowiednie tło, które nie będzie rozpraszało uczestników webinaru i przede wszystkim skompletowanie sprzętu: kamery, oświetlenia i mikrofonu, które w znaczący sposób wpływają na jakość nagrania oraz transmisji.
Tworząc webinar warto mieć na myśli wielokrotność jego wykorzystania. Raz nagrana treść może przydać się przy szkoleniu kolejnych grup osób, a nawet jako element konferencji. W takim przypadku trzeba uwzględnić możliwość transmitowania szkolenia na dużym ekranie. Konieczna jest więc szczególna dbałość o dobrą jakość rejestrowanego obrazu i dźwięku.
Pamiętaj, ze nawet najlepsza kamera nie nagra obrazu dobrej jakości, jeśli nie zapewnisz dobrego oświetlenia planu. Najlepiej sprawdzi się światło w jak największym stopniu zbliżone do naturalnego.

Interaktywne szkolenie
Interaktywne szkolenie

Webinar online – przyda się szybkie łącze

Kluczowy w czasie transmisji będzie również przesył danych, czyli szybkość Internetu. Zadbaj więc o odpowiednią prędkość na czas połączenia. Jeśli łącze nie pozwala zwiększyć jego efektywności, poproś współpracowników lub domowników, jeśli nadajesz z domu, o niekorzystanie z Internetu podczas transmisji szkolenia. Podobną prośbę o wyślij przed interaktywnym spotkaniem do każdego uczestnika.