Business executive writing on a document

Co to jest NIP?

NIP jest to skrót określający Numer Identyfikacji Podatkowej. To dziesięciocyfrowy kod, który służy do identyfikacji podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Trzy pierwsze cyfry określają urząd skarbowy, który wydał numer, kolejne sześć stanowią cyfry losowe a ostatnia dziesiąta jest cyfrą kontrolną.

Skąd uzyskać NIP?

W momencie zakładania firmy w urzędzie miasta lub gminy konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1. Po przyjęciu wniosku o wpis do Cetralnej Ewidencji

i Identyfikacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorcy zostaje nadany numer NIP. Numer Identyfikacji Podatkowej jest nadawany przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla obszaru działalności danego przedsiębiorstwa. Każdy NIP jest unikatowy i niezmienny w trakcie prowadzenia działalności nawet jeśli zostaje ona zmieniona lub zamknięta. Jest przypisywany raz na całe życie do danej osoby, nie można go zmienić ani wyrobić nowego.

Do czego służy NIP?

Za pomocą NIPu można zidentyfikować przedsiębiorcę. Zgodnie z wprowadzoną w 1995r. i obowiązującą do dziś ustawą każdy podatnik ma obowiązek

podawania numeru NIP na wszystkich dokumentach, które dotyczą zobowiązań finansowych i działalności danej firmy. Np. faktury i paragony wystawiane na firmę jako dowód zakupu.

Kto musi posiadać NIP?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, płacące podatki, składki ZUS oraz zarejestrowane do rozliczania VATu. Osoby fizycze wykonujące działalność

nierejestrowaną nie mają obowiązku posiadania NIPu do momentu kiedy miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego krajowego wynagrodzenia.

Kto i gdzie może sprawdzić mój NIP ?

Każdy ma możliwość sprawdzenia Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Przed zawarciem umowy z przyszłym pracodawcą warto sprawdzić jego NIP i dowiedzieć się więcej na temat firmy. Numer Identyfikacji Podatkowej danego

przedsiębiorcy można sprawdzić w wyszukiwarce przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gspodarczej. W tym celu wystarczy znać nazwę lub adres firmy.

Leave a Reply