Stacking cions on table

Ulga podatkowa- komu przysługuje?

Płacenie podatków to obowiązek występujący niemal w każdym państwie świata, który znany jest ludzkości od zarania dziejów. Podatki to nierzadko niezwykle kontrowersyjny temat, budzący wiele emocji. Są zwolennicy zarówno jak najmniejszych podatków, jak i ci opowiadający się za większą rolą państwa w regulowaniu gospodarki, a co za tym idzie, wyższymi podatkami.

Wysokość podatku i zwrotu podatku bywa różna. Uzależniona jest oczywiście od wysokości rocznych dochodów, ale nie tylko. Państwo przyznaje też różnego rodzaju ulgi, które z różnych powodów przysługują niektórym ludziom. Zakłada się bowiem, że są powody, które upoważniają do tego, aby można było zapłacić mniejszy podatek, czy też dostać większy jego zwrot.

Przepisy prawne przewidują zastosowanie ulgi podatkowej w pewnych określonych sytuacjach. Ulgi podatkowe mogą zostać wykorzystane w dwóch typach rozliczeń: odliczenie od podatku, zmniejszające kwotę samego podatku oraz odliczenie od dochodu, które jest zazwyczaj bardziej korzystne.

Odliczenia od podatku przysługują na przykład ze względu na dzieci (ulga prorodzinna), która przysługuje na każde dziecko, którego status wpisuje się w określone wymogi. Ulga może być przyznana także dla tych, którzy otrzymują przychody z zagranicy (ulga abolicyjna), czy też na składki zdrowotne.

Istnieją także odliczenia od dochodu, w skład którego wchodzą na przykład ulga podatkowa na Indywidualne Konto Emerytalne (IKZE), ulga na badania i rozwój, na składki ZUS, ulga rehabilitacyjna, na leki i sprzęt rehabilitacyjny dla osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.

Odliczenie to możliwe jest także w przypadku darowizn na cele charytatywno- opiekuńcze Kościołów i innych związków wyznaniowych, na cele kultu religijnego, darowizn na organizacje społeczne i cele pożytku publicznego, czy też dla krwiodawców.

Możliwości otrzymania ulgi podatkowej jest wiele, korzysta z nich coraz więcej osób, ale nie wszyscy są ich świadomi. Warto więc podczas rozliczania podatku upewnić się, czy nie przysługuje nam któraś z nich.