calculator and red pen

Czym jest kwota wolna od podatku?

Płacenie podatków to obowiązek każdej osoby, która posiada swój dochód. Kwestia ta różni się w zależności od tego, czy ktoś prowadzi własną firmę, czy też jest zatrudniony na przykład na etacie, czy też za pomocą innego rodzaju umowy. Kwestia podatków wzbudza bardzo często niemałe kontrowersje wśród wielu osób.

Z końcem każdego roku kalendarzowego przychodzi czas na rozliczenie się z podatków. To rozliczanie się może budzić nierzadko pewne wątpliwości, na przykład co do tego, czy i jakie ewentualne ulgi mogą przysługiwać, czy też co do tego, czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku.

Kwota wolna od podatku to taka suma rocznych dochodów, która nie podlega opodatkowaniu, czyli nie nakłada obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Od rocznego dochodu, który nie przekroczył tej kwoty, nie trzeba odliczać tego podatku.

Kwota wolna od podatku różniła się na przestrzeni lat. W 2020 roku wynosi ona 8000 złotych, co oznacza, że jeśli dochód jest mniejszy lub równy kwocie 8000 złotych brutto, nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego. Obowiązuje ona tylko tych podatników, którzy rozliczają PIT-36 oraz PIT-37, które są opodatkowane według skali podatkowej. Nie obowiązuje ona natomiast kiedy mamy do czynienia na przykład z kapitałami pieniężnymi (czyli PIT-38), zbyciem nieruchomości (PIT-39), czy też dochodami rozliczanymi ryczałtowo.

Niezwykle ważną informacją jest to, że pomimo nieprzekroczenia tej kwoty i tak należy złożyć deklarację PIT. Jest to obowiązek każdego, a dodatkowo dzięki temu, że nie przekroczyło się kwoty wolnej od podatku, zostanie zwrócona zaliczka na podatek dochodowy, która jest całkiem dużą kwotą. Do wypełniania deklaracji PIT niezobowiązani są wyłącznie ci, którzy nie posiadają żadnych dochodów.

Kwota wolna od podatku w Polsce na przestrzeni ostatnich lat została dosyć mocno podniesiona, ale nadal nie na tyle, aby większość ludzi mogło z niej skorzystać. Skorzystać z niej mogą natomiast osoby, które nie weszły jeszcze na dobre na rynek pracy, a ich praca ma raczej charakter dorywczy.

Leave a Reply