Stock exchange or bourse

Dumping – nieuczciwe praktyki

Wolny rynek jest przez wielu niezwykle pożądany. Wydaje się roztaczać przed sobą wielkie możliwości i dla wielu wydaje się być świetnym rozwiązaniem. Jednakże ma on także swoją ciemniejszą stronę, gdyż może być pełen nieuczciwych i niesprawiedliwych praktyk. Jedną z nich jest dumping.

Dumping może przejawiać się na wielu obszarach, można podzielić go na różne typy: towarowy, socjalny, walutowy, kredytowy. Pierwszy z nich dotyczy sprzedawania towarów za granicę za niższą stawkę lub sprzedawania ich w cenach niższych, niż koszty wytworzenia.

Dumping socjalny to sytuacja w której dany producent uzyskuje swą konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystywanie, czy wręcz eksploatowanie taniej siły roboczej. Kredytowy polega na udzielaniu importerowi kredytu na bardzo dobrych warunkach. Dumping walutowy to celowa deprecjacja kursu waluty po to, aby podnieść konkurencyjność towarów i usług danego kraju na rynku międzynarodowym.

Dumping można podzielić także ze względu na stopień intensyfikacji tego zjawiska i konsekwencji, które wywołuje. Najostrzejszą formą tego zjawiska jest tak zwany dumping łupieżczy (ang. predatory dumping), który poprzez zaproponowanie bardzo niskich cen, nawet niższych, niż koszty wytworzenia, ma na celu eliminacje konkurencji, która nie może pozwolić sobie na taki zabieg. Dzięki temu taki producent może zyskać monopol na danym rynku i dowolnie podnosić ceny.

Innymi odmianami są też dumping stały, który polega na sprzedawaniu towarów i usług na rynkach zagranicznych w niższych cenach, niż na rynku krajowym. Takie praktyki z jednej strony mogą być korzystne dla pewnej grupy ludzi, a dla innych bywają bardzo szkodliwe.

Czasem występuje także dumping sporadyczny, który spowodowany jest zwykle jakimiś nieprzewidzianymi okolicznościami i wiąże się ze sprzedawaniem towarów na rynki zagraniczne w niższych cenach przede wszystkim w celu uniknięcia lub zmniejszenia strat.

Dumping to zjawisko, które ma dobre warunki do zaistnienia zwłaszcza w gospodarkach wolnorynkowych. Są to praktyki nierzadko bardzo nieuczciwe i prowadzące do wielu konsekwencji na różnych płaszczyznach.