Gavel and euro money.

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy dotyczy samochodów i wyrobów akcyzowych. Podatek akcyzowy w przeciwieństwie do podatku VAT nie ma charakteru powszechnego co oznacza że dotyczy on tylko i wyłącznie niektórych kategorii.

Wspólny unijny system akcyzowy obejmuje regulacje dotyczące wyrobów akcyzowych, takich jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, alkohol i papierosy. Natomiast zagadnienie opodatkowania innych wyrobów np. samochodów, suszu tytoniowego, leży w gestii poszczególnych państw członkowskich.

Zgodnie z przepisami w roli podatnika akcyzy może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Opodatkowaniu akcyzą podlegają:

1) Podmiot który posiada lub nabywa wyroby akcyzowe

2) Podmiot który jest końcowym nabywcą zużywającym energię elektryczną

3) Podmiot który jest nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego i nie prowadzi składu podatkowego

4) Podmiot u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych

5) Podmiot który jest przedstawicielem podatkowym

6) Podmiot który posiada jednorazowe zezwolenie na odbiór wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

7) Podmiot który jest zarejestrowanym wysyłającym

8) Podmiot który używa lub sprzedaje wyroby węglowe

9) Podmiot który jest pośredniczącym podmiotem tytoniowym

10) Pomiot który prowadzi skład podatkowy

11) Podmiot który jest pośredniczącym podmiotem węglowym

12) Podmiot który jest finalnym odbiorcą węgla

13) Podmiot który jest pośredniczącym podmiotem gazowym i używa wyrobów gazowych

14) Podmiot który jest finalnym odbiorcą gazowym

15) Podmiot który jest przedsiębiorstwem w spadku, w okresie od chwili przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo do dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, w przypadku gdy nie ustalono zarządcy sukcesyjnego, a osoby pierwsze dokonały czynności które podlegają opodatkowaniu akcyzą lub zaistniał wobec nich stan faktyczny, który podlega opodatkowaniu akcyzą, przy czym przedsiębiorstwo w spadku uznaje się za podatnika osobę kontynuującą prowadzenie działalności gospodarczej.

Leave a Reply