A man at the counter using cash register in a coffee shop.

Kasa fiskalna w sklepie.

W 1993 roku wprowadzono w Polsce nowy podatek, który zastąpił obowiązujący podatek obrotowy. Tą nową formą opodatkowania był podatek od towarów i usług, określany jako podatek VAT. Wraz z tym rozwiązaniem zobligowano wszystkich płatników VAT do specjalnej formy ewidencji. W celu zabezpieczenia poprawności i nieuchronności ewidencji, wprowadzono kasy rejestrujące sprzedaż, znane jako kasy fiskalne. Jako pierwsi obowiązek ten miały do spełnienia osoby i firmy, prowadzące sprzedaż detaliczną.

Co to jest kasa fiskalna?

Jest to urządzenie elektroniczne wyposażone w specjalny program do jego obsługi. Za pomocą kasy fiskalnej sprzedawca wprowadza do systemu informację o dokonanej sprzedaży objętej podatkiem VAT. Pamięć w którą wyposażona jest kasa, rejestruje dokonaną operację, wskazując wysokość naliczonego podatku. Oznaką zewnętrzną dokonanego zapisu jest paragon wydrukowanych na papierze termicznym. Paragon wydawany jest klientowi natomiast jego kopia pozostaje na rolce w kasie.

Instalowanie kasy fiskalnej wymaga zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego urzędu skarbowego. Urząd skarbowy nadaje kasie numer, a oddelegowany pracownik, dokonuje fiskalizacji urządzenia. Dopiero po spełnieniu tych warunków sprzedający może dokonywać rejestracji fiskalnej sprzedaży.

Nowoczesne kasy fiskalne.

Na przestrzeni lat, kasy fiskalne ulegały ciągłym zmianom, pozostając cały czas jako podstawowe urządzenie do rejestracji sprzedaży. Obecnie stosuje się kilka wariantów kas fiskalnych. Podstawowe to urządzenia samodzielne i niezależnie pracujące. Inne wersje pozwalają na zastosowanie jedynie drukarek fiskalnych połączonych z komputerem. Dokonując sprzedaży, sprzedający wprowadza dane do komputera, zdejmuje dany produkt ze stanu magazynowego, a drukarka fiskalna dokonuje zapisu wraz z wydrukiem paragonu.

Kasy fiskalne online.

Łatwość dostępu do internetu pozwala na zastosowanie zdalnie pracujących kas czy drukarek fiskalnych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest dokonywanie sprzedaży i jej rejestracji bez konieczności podłączenia do sieci komputerowej. Łączenie odbywa się online, bezpośrednio do sieci i polega na łączeniu i przesyłaniu danych do Centralnego Repozytorium Kas, które prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Według wchodzących nowych przepisów wprowadzone ma zostać zastąpienie tradycyjnych kas fiskalnych, kasami rejestrującymi online.

Leave a Reply