Luxury Yachts Marina

Dochód pasywny, pieniądze wpływają na twoje konto, nawet kiedy nie podejmujesz dalszych działań.

Bardzo często zadajesz sobie pytanie:
Co to jest dochód pasywny? Często też widzimy w Internecie reklamy statyczne oraz filmy video na, których omawiany jest ta właśnie metoda zarobku. Pośród wielu wypowiedzianych haseł oraz zdań, wielokrotnie powtarza się fraza słowna: ,, zarabiaj w nocy, nawet kiedy śpisz….,,
Czy rzeczywiście jest to w zupełności prawdą? Odpowiedź uzyskasz poniżej w ramach poniższego tekstu.
Ogólna definicja przychodu i dochodu

Przychód to nic innego jak zarobiona pewna kwota pieniężna w danym okresie czasu. Z kolei termin dochód w rzeczywistości oznacza realnie (zysk na czysto) zarobione pieniądze, inaczej jest to przewaga wpływów pieniężnych (przychodów) nad poniesionymi kosztami. Zatem przychód, który powoduje późniejsze powstanie dochodu, to wpływy pieniężne, które po otrzymaniu ich musisz uiścić podatek dochodowy (18% lub 32% w zależności od formy powziętej przez nas działalności). Musisz o tym pamiętać, jeżeli nie chcesz mieć kłopotów ze Skarbówką.
Dodatkowo każdy dochód jest zawsze uwarunkowany od zyskanych przychodów.

Istota dochodu pasywnego, jak to właściwie interpretować?

Pojęcie dochodu pasywnego, jest znane już od kilkunastu lat w Polsce. Za tym terminem kryje się -zysk osiągany bez jakiegokolwiek nakładu pracy, czy to w ramach świadczonej pracy na podstawie umowy, czy pracy jakiejkolwiek innej, np. dodatkowej.
Oznacza to jedno: raz wykonane działanie lub jednokrotnie podjęta decyzja albo określona czynność, przynosi dochody przez określony ciąg czasowy. Także tutaj sprawdza się te słynne zdanie, które już słyszałeś już lub je przeczytałeś: ,, zarabiaj w nocy, nawet kiedy śpisz.

Źródła dochodu pasywnego

Przykładowymi źródłami mogą być:

  • dochody uzyskane z tytułu: praw autorskich oraz udzielonych licencji,
  • odsetki pochodzące z ulokowanych lokat bankowych,
  • regularne dochody z wynajmu nieruchomości,
  • wypłacone dywidendy od posiadanych akcji na giełdzie,
  • dochody w trakcie inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Uwaga!:

Wszystkie opisane powyżej źródła dochodu pasywnego mogą zostać ujęte terminem określanym jako „rentier” / „rentiering”, czyli stałym gromadzenie kapitału pienionego.

Na koniec trzeba podkreślić, że dochód pasywny to czysty zysk, który uzyskasz dopiero po odliczeniu absolutnie wszystkich kosztów przychodu (rachunki, świadczenia zdrowotno- społeczne, podatki. Itd.) Wówczas możesz się przekonać, czy opłaca Ci się w to dalej inwestować swój bezcenny czas i cenne zarobione pieniądze, w czasie tej nietypowej/ nieszablonowej formy działalności.