Pexels Helena Lopes 1388069

Zmiany w prawie pracy wpływające na kapitał ludzki

Najnowsze zmiany w prawie pracy przynoszą wiele wyzwań dla zarządzania kapitałem ludzkim. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących m.in. umów zlecenia, wynagrodzeń czy czasu pracy stanowi nie tylko wyzwanie dla pracodawców, ale również może wpłynąć na motywację oraz zadowolenie pracowników. Jakie dokładnie zmiany wprowadza nowe prawo pracy i jakie będą ich skutki dla pracowników, pracodawców i krajowej gospodarki? Przyglądamy się temu w naszym artykule.

Zmiany w prawie pracy wpływające na kapitał ludzki

W dzisiejszych czasach, kiedy konkurencja między firmami z każdym rokiem tylko się zwiększa, pracownicy stanowią ogromny kapitał dla przedsiębiorstw. Dlatego nie dziwi fakt, że każde zmiany w prawie pracy wpływają na zarządzanie ludźmi i ich kwalifikacjami oraz na strategię biznesową firmy.

  • Rodzaje umów o pracę

Największym zmianą w polskim prawie pracy w ostatnim czasie stała się nowella ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która wprowadziła możliwość zawierania umów o pracę na czas określony, aż do 33 miesięcy. Ponadto, wprowadzono umowy na czas nieokreślony zawierane na okres próbny, które mogą trwać do trzech miesięcy – wcześniej był to tylko jeden miesiąc. Ze względu na różnice w zatrudnieniu oraz ich szczególne wymagania, wprowadzenie zróżnicowanych umów o pracę daje większe pole do regulacji stosunków pomiędzy pracownikami a pracodawcami.

  • Zmienione zasady rozliczania wynagrodzeń

Wprowadzone w 2019 roku zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń wpłynęły na zarządzanie kapitałem ludzkim. Obecnie firmy muszą wyznaczyć swojego przedstawiciela i przeprowadzać kontrole wewnętrzne w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości. Jednocześnie, zasady rozliczania wynagrodzeń zostały uszczegółowione, dzięki czemu zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają większe poczucie bezpieczeństwa.

  • Wprowadzenie RODO

W maju 2018 roku w całej Unii Europejskiej wprowadzono Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które zmieniło sposób zarządzania kwalifikacjami pracowników. Wprowadzenie RODO spowodowało, że przedsiębiorcy muszą skupić się na dokładnym określeniu ich potrzeb związanych z kwalifikacjami pracowników i zabezpieczeniem ich przed wyciekiem informacji.

  • Dostosowanie wieku emerytalnego

Nowa ustawa o emeryturach to ogromna zmiana dla rynku pracy. Dostosowanie wieku emerytalnego wpłynęło na wiele aspektów zarządzania kapitałem ludzkim i kwalifikacjami pracowników. Firmy muszą dostosować swoją politykę kadrową oraz programy rekrutacyjne i szkoleniowe do nowych norm wiekowych.

  • Podsumowanie

Wprowadzenie zmian w prawie pracy jest na bieżąco monitorowane przez przedsiębiorstwa. Wraz z nowymi przepisami pojawiają się nowe wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim, jednak jednocześnie pojawiają się też nowe narzędzia i możliwości. Wszystkie zmiany w prawie pracy wpłynęły na rozwój przepływu informacji oraz otworzyły drogę do bardziej elastycznego i zróżnicowanego podejścia pracowników wobec firm i ich oczekiwań.