Pexels Pixabay 257856

Zasady etyczne w reklamie

W dzisiejszych czasach reklamy towarzyszą nam na każdym kroku – na ulicach, w internecie, w mediach społecznościowych. Nie zawsze jednak reklamy są etyczne – często przedstawiają nieprawdziwe informacje, wykorzystują manipulacje czy wykorzystują wizerunki osób bez ich zgody. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad etycznych w reklamie, które chronią konsumentów i zapewniają uczciwą rywalizację między firmami.

Zasady etyczne w reklamie

Reklama towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Przychodzi nam z nią zmierzyć się w telewizji, radiu, prasie, internecie, na ulicy, czy na produktach, które często niesie w swojej torbie. Reklama ma nie tylko informować o produkcie lub usłudze, ale też ma za zadanie zachęcić nas do zakupu, stworzyć potrzebę, która do tej pory była nieznana, bądź podtrzymać już istniejącą potrzebę. Jednak, jak każda działalność, reklama podlega pewnym zasadom, dotyczącym etyki, moralności, czy dobrych obyczajów.

  • Prawdomówność

Podstawową zasadą reklamy jest zobowiązanie do przekazywania prawdziwych informacji. Reklama nie może wprowadzać nas w błąd, a twierdzenia w niej zawarte muszą mieć oparcie w rzeczywistości. Prawdziwe informacje są nie tylko ważne dla konsumentów, ale też dla rynku konkurowania. Wiele kampanii reklamowych zyskuje na długości, poprzez kłamstwa, ale później to okazuje się, co jest prawdą, a co nie, i jak dużo konsumentów okłamano.

  • Społeczna odpowiedzialność

Reklama ma na celu przede wszystkim sprzedaż produktów czy usług, jednak w tym celu musi kierować się pewnymi zasadami etycznymi. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że reklama wpływa na społeczeństwo i ich kształtowanie. Powszechne jest stosowanie reklam, które zachęcają do zakupów, stosowanie nietypowych sposobów, których jedynym celem jest zysk, bez społecznego myślenia.

  • Sprawiedliwa konkurencja

W walce o klienta nie wolno stosować nieuczciwych praktyk, które naruszają zasady etyczne. W przypadku reklamy, nieuczciwe praktyki to wykorzystanie wpływów konkurencji, kreowanie różnych form pseudoreklam, takich jak „negatywna reklama”. Zdarzają się przypadki, że konkurenci naginają rzeczywistość, a ich reklamy są nieetyczne.

  • Ograniczenie treści skierowanej do dzieci

Reklamy reklamy, które są skierowane do dzieci powinny być tworzone w sposób odpowiedzialny, aby nie wpłynęły negatywnie na ich rozwój. Takie reklamy nie powinny być wykorzystane w celach edukacyjnych. Powinny być bardziej przystępne dla dziecka i zrozumiałe, a jednocześnie powinny kierować się doświadczeniami, które umożliwią dziecku rozwijanie się w sposób odpowiedni.

Reklama ma znaczący wpływ na każdego z nas, a zasady etyczne powinny być jej podstawą. Reklama nie powinna prowadzić do manipulacji odbiorcami, nie powinna też tworzyć w nich poczucia oszukania, bądź dzielenia się nieuczciwymi praktykami. Wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na to, co robią nasi konkurenci, aby uniknąć szkody, które reklamę nieetyczną może wyrządzić przedsiębiorstwom.