Growth or business concept

Wzrost gospodarczy. Na czym polega?

Ekonomia mówi o wzroście gospodarczym kiedy w danym społeczeństwie zwiększa się ilość dóbr i usług konsumpcyjnych przypadających na jednego mieszkańca. Wzrost gospodarczy to realny przyrost produktu krajowego brutto. PKB jest dobrą miarą rozwoju gospodarki w długim okresie czasu po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań cyklicznych.

Krajowy oraz zagraniczny popyt konsumpcyjny i inwestycyjny stanowi główny czynnik powodujący wzrost gospodarczy. Zaś źródłem wzrostu wydajności jest postęp techniczny oraz tępo inwestycji.

Na wzrost i rozwój gospodarczy ma wpływ:

 • wolność rynku wymiany handlowej w kraju oraz na skalę światową ,
 • prywatyzacja przedsiębiorstw produkcyjnych, motywacja i determinacja do pracy we własnym biznesie,
 • kapitał ludzki,
 • kapitał rzeczowy ; posiadanie maszyn, warsztatów, fabryk,
 • wzrost wykształcenia i kwalifikacji,
 • podaż i dyscyplina pracy,
 • wprowadzanie innowacyjnych technologii na rynek,
 • konkurencyjność,
 • dostępność do wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników,
 • zasoby naturalne jak woda, ziemia, urodzajna gleba, paliwa, surowce umożliwiające rozkwit produkcji,
 • efektywne rynki kapitałowe, dzięki którym rozwija się infrastruktura niezbędna do zwiększania produkcji,
 • stabilność finansowa umożliwiająca przedsiębiorcom inwestowanie,
 • relatywnie niskie podatki,
 • prawo i sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, dający poczucie bezpieczeństwa,
 • brak biurokracji,
 • stabilna sytuacja polityczna w kraju,
 • przepisy sprzyjające przedsiębiorczości,
 • wolność gospodarcza,

Naturalne czynności z codziennego życia wszystkich obywateli, każdego dnia budują wzrost gospodarczy kraju. Robienie zakupów, wydawanie pieniędzy, inwestycje w firmy, podwyższanie wynagrodzenia – wszystkie te czynności kształtują ekonomię i realnie wpływają na gospodarkę. Ma to wpływ na podwyższenie jakości życia ludzi, zwiększa się bezpieczeństwo publiczne kraju oraz polepsza sytuacja socjalna.

Wzrost gospodarczy powoduje zwiększenie produkcji; rośnie ilość dostarczanych dóbr i usług, ludzie więcej zarabiają a dzięki temu mogą inwestować pieniądze.

Leave a Reply