Graphic of investment stock market data analysis business

Przegrana z niedźwiedziem

Giełda rządzi się swoimi prawami. Raz ceny akcji spółek pną się ku górze, a raz gwałtownie spadają w przepaść. Zależy to w głównej mierze od rynku, który możemy podzielić na przewodzony przez niedźwiedzia lub byka. Spróbujmy jednak dzisiaj całą swoją uwagę zwrócić ku bessie, czyli ku niedźwiedziowi. Co to oznacza, że na rynku dominuje bessa? Jak ją przewidzieć? Sprawdźmy!

Zacznijmy od tego, że wyraża ona tendencję spadkową cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdach. Odwrotność tego zjawiska możemy zaobserwować podczas trwania rynku byka.

Bessa oznacza długotrwałą dominację podaży nad popytem oraz ma związek z kryzysem w gospodarce i pogarszaniem się koniunktury. Skutkuje to szacunkowym zmniejszeniem zysków firm, a co za tym idzie podniesieniem przez przedsiębiorców cen wielu usług czy towarów na rynku. Okres ten cechuje również podwyższenie stóp procentowych w bankach.

Najlepszym okresem inwestowania na giełdzie jest koniec bessy. Moment, w którym rynek niedźwiedzia przechodzi w hossę, jest jednak bardzo trudny do przewidzenia. Inwestorzy najczęściej w takcie trwania bessy sprzedają swoje akcje, zamiast kupować nowe.

Bessa pojawiła się przed hossą. Historia jej powstania sięga prawdopodobnie 1709 r. Dlaczego akurat niedźwiedź stał się jednym z dwóch najważniejszych zwierząt na giełdzie? Istnieją dwie spekulacje. Pierwsza mówi o tym, że przygniatanie ofiary łapą przez niedźwiedzia obrazuje to, w jaki sposób ceny akcji spółek spadają. Druga opcja jest natomiast związana z przysłowiem o niedźwiedziej skórze.

O bessie mówimy, gdy akcje spółek spadają o co najmniej 20%. Natomiast średnia długość jej trwania wynosi 15 miesięcy. Możemy podzielić ją również na trzy fazy. Są to kolejno: dystrybucja, duży ruch oraz rozpacz. Bessa nie jest powszechnie lubiana. Jej pojawienie się sprawia, że inwestorzy stają się bardziej konserwatywni oraz pesymistyczni. Należy jednak pamiętać, że taki bieg zdarzeń jest potrzebny do utrzymania równowagi na giełdzie.