Angry Senior Woman Paying Bills And Filing Federal Tax Return

Pij szampana z podatkami

Ryzyko podatkowe jest ściśle związane z nieoptymalnym sterowaniem wydatkami, a co za tym idzie, z nakładaniem kar na przedsiębiorstwa.

Mowa o tym ryzyku jest wtedy, gdy nie mamy pewności co do konsekwencji podatkowych sfinalizowanych, konsekwencji podatkowych obecnych lub przyszłych operacji gospodarczych. Duże znaczenie mają tutaj działania w otoczeniu podatkowym oraz w firmie. Rozgraniczyć trzeba, więc ryzyko mikroekonomiczne oraz makroekonomiczne.

Tak samo w przypadku ryzyka potencjalnego, a także rzeczywistego. Ogólnie rzecz biorąc, wynika ono z zaprzestania regulacji należności, a także z braku podjętych decyzji przez podmiot. Może również objawiać się błędem, wystąpieniem nieprawidłowości odnośnie do odsetek czy opóźnieniem rozliczeń podatkowych.

Źródła ryzyka są różne. Możemy podzielić je na zewnętrzne, jak również wewnętrzne. Kształtują je czynniki tradycyjne i czynniki tzw. nowe. Każde zdarzenie lub jego brak, które ma negatywny wpływ na przedsiębiorstwo, potęguje takie ryzyko, narażając na uszczerbek politykę podatkową działalności gospodarczej. Ryzykiem podatkowym można jednak zarządzać. Dopiero zaniechanie tego powoduje przykre konsekwencje.

Największe znaczenie ma w tym wypadku czynnik ludzki, procedury wewnętrzne oraz systemy informatyczne. Regularne przeglądy podatkowe zapewniają uporządkowanie spraw przedsiębiorstwa. Polityka podatkowa jest bowiem specyficzna. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Wszystko musi być dokładnie zapisane oraz wyjaśnione.

Ryzykiem tym obarczone są zarówno podatki obrotowe, jak i majątkowe oraz dochodowe. Instrumenty jego minimalizacji da się podzielić z kolei na oddziaływania miękkie i kategoryczne. Podsumowując, ryzyko podatkowe dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Jest zależne od wielu czynników. Jego obniżanie jest ważnym elementem działań firmy.

Uniknięcie sankcji czy innych problemów ze strony urzędu skarbowego jest głównym cele odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem podatkowym. Dlatego pamiętajmy, aby odpowiednio dbać o sprawy mieszczące się w zakresie polityki podatkowej.