Office workplace table

Kto inwestuje na giełdzie?

Pieniądz rządzi światem. Nie przypadkowo takie proste zdanie znalazło się na samym początku tego krótkiego tekstu. Bo czym innym jak nie miejscem obracania pieniędzmi jest giełda. I określenie to nie ogranicza się tylko do giełdy papierów wartościowych, ale także do takich miejsc jak giełda owocowo warzywna, giełda staroci, giełda turystyczna itp. Wszystkie te miejsca nieodłącznie kojarzą się z obrotem pieniędzmi. Każda z nich ma swoją specyfikę i swoich uczestników.

Można sobie jedynie zadać pytanie czy inwestycją nazwać można zakupy na wszystkich rodzajach giełd? Tak, każdy kto kupuje dowolną rzecz inwestuje w nią swoje pieniądze. Nie to jednak jest istotą tego o czym będzie tutaj.

Giełda papierów wartościowych.

Jest to miejsce a właściwie rynek regulowany przeznaczony do wykonywania transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych np. akcji przedsiębiorstw. Aby takie akcje mogły trafić na giełdę muszą przejść długą drogę weryfikacji zanim zostaną dopuszczone do obrotu. Akcje to najczęściej wycena wartości danego przedsiębiorstwa czy planowanego przedsięwzięcia. Dopuszczone do obrotu są dobrym sposobem na pozyskanie funduszy na rozwój, a co za tym idzie na zwiększenie ich wartości. Oczywiste jest też to, że nie każdy papier wartościowy ma faktycznie określoną wartość. O tym ile on jest wart decyduje wiele czynników i nie wszystkie one uzależnione są od działania człowieka.

Inwestorzy giełdowi

Inwestor giełdowy to zazwyczaj osoba fizyczna angażująca własne środki finansowe na zakup papierów wartościowych w celach spekulacyjnych lub jako lokatę kapitału, oczekując na wzrost ich wartości. Inwestorami mogą być także inne podmioty funkcjonujące na rynku gospodarczym.

Każda tego typu inwestycja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia i utraty pieniędzy. Chęć zysku jednak u wielu jest znacznie wyższa niż zdrowy racjonalny rozsądek.

Kto jest inwestorem giełdowym.

Ogół inwestujących na giełdzie nie jest jednorodny. Wśród uczestników gry giełdowej wyróżnić można:

  • inwestorów instytucjonalnych
  • inwestorów detalicznych

Spośród tej grupy można dokonać następnego podziału na:

  • animatorów
  • inwestorów krótkoterminowych
  • inwestorów średnioterminowych
  • inwestorów długoterminowych
  • inwestorów typowo spekulacyjnych tak zwanych day-traderów

Każda z wymienionych grup charakteryzuje się różną aktywnością. Nie zmienia to faktu, że każdy kto inwestuje środki finansowe w zakup papierów wartościowych robi to dla zysku.

Pojęcie zysku i czasu dochodzenia do niego jest uzależnione od indywidualnego podejścia. Inwestor długoterminowy zakłada w swojej kalkulacji możliwość spadków i wzrostów cen posiadanych aktywów i znosi te zawirowania ze spokojem bo założył sobie bardzo odległy czas na realizację zysków.

Przeciwieństwem jest day-trader, inaczej określany często jako spekulant. W jego przypadku wszelkie wahnięcia ponad zakładane ryzyko może prowadzić do zbyt szybkiej reakcji i utraty części lub całości kapitału.

Ciekawymi postaciami są animatorzy rynku. To oni poprzez swoje działania kupna-sprzedaży powodują ruch na danych papierach wartościowych. Działania te zazwyczaj nie mają za zadanie szybkiego realizowania zysków, a skupiają się raczej na podbijaniu ruchu i wartości akcji.

Ciekawymi określeniami funkcjonującymi na rynku giełdowym są byki i niedźwiedzie. Określenia te przypisane są do zachowań giełdy znanych jako hossa i bessa.

Hossa – czas wzrostu wartości akcji, określany jako rynek byka a jego uczestnicy dokonują szybkich zyskownych transakcji. W tym czasie na rynku objętym wzrostami bardzo intensywnie działają day-traderzy jako inwestorzy jednodniowi.

Bessa – czas zastoju, określany także jako rynek niedźwiedzia, którego uczestnicy skupiają się na cierpliwym oczekiwaniu aż rynek się odwróci, a że są zazwyczaj inwestorami długoterminowymi ze spokojem obserwują i czekają na dogodny czas realizacji zysków.

Leave a Reply