clerk giving cash money to customer at bank office

Kredyt czy leasing?

Odpowiedź na pytanie „Czy lepiej wybrać kredyt czy leasing? Co będzie dla mnie lepsze?” nie jest jednoznaczne. Wszystko to co warto wybrać zależy od osobistego przypadku. Każda z wyżej wymienionych propozycji może okazać się dla danego przedsiębiorcy lepszą opcją.

Kredyt w kwestii finansowania okazuje się być podstawową i najbardziej powszechną formą pozyskiwania finansów. kredyt zaciągany jest przeważnie przez firmy w sytuacjach, w których muszą one zaspokoić aktualnie bieżące potrzeby. Jego spłata polega przeważnie na spłacie w miesięcznych ratach (od około 1 do 120 miesięcy). Wymagane jest również przy tym zabezpieczenie w formie hipoteki. Kredyty dzieli się głównie na kredyt obrotowy, inwestycyjny i pomostowy.

Kredyt obrotowy to ten rodzaj kredytu który przyznawany jest na bieżącą działalność przedsiębiorstwa, kredyt inwestycyjny jak sama nazwa wskazuje przeznaczony jest na inwestycje; inwestycja może tyczyć się pokrycia środków budowy nieruchomości, wykupu licencji, zakup tzw. środków trwałych. Kredyt pomostowy przeznaczony jest na specjalną sytuację, dokładniej – moment w którym kredytobiorca chcę zrealizować inwestycję pod warunkiem dostania na ów inwestycję dotacji unijnej.

Leasing to jeden ze stosunków cywilnoprawnych przypominający poniekąd wynajem długoterminowy. Przedmiot leasingu (często jako przykład podaje się tutaj samochód lub inny niezbędny dla firmy sprzęt) nie staje się prywatną własnością leasingobiorcy. W zamian za ustaloną we wczesnej umowie comiesięczną opłatę dany przedmiot jest udostępniony dla przedsiębiorcy na pewien okres czasu. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony.

Mimo często przywoływanego leasingu samochodowego leasing nie jest brany tylko na tę potrzebę. W przypadku działalności gospodarczej każdy niezbędny sprzęt i nieruchomość można wziąć w leasing. Dwa główne typy leasingu to leasing operacyjny i finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT nalicza się z czasem, uwzględniając przy tym każdą ratę. Leasing finansowy cechuje to, że całość podatku płaci się razem z pierwszą ratą leasingową.

Jak widać w zależności od konkretnego przypadku warto rozważać pytanie czy lepszy jest kredyt czy leasing. Na to pytanie po prostu nie ma jednej dobrej odpowiedzi; wszystko zależne jest od indywidualnej potrzeby przedsiębiorcy.

Leave a Reply