Business professionals at work

Kiedy staramy się o pracę – czy musimy mówić pracodawcy o naszych chorobach?

Należy zaznaczyć, że absolutnie nie musimy ujawniać naszych chorób pracodawcy. Trzeba wiedzieć, że przyszły pracodawca nie powinien pytać o sprawy prywatne przyszłego kandydata do pracy.

Zgodnie z przepisami może zapytać o: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę. A także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Kandydat może zostać poproszony o podanie informacji, które bezpośrednio dotyczą jego zatrudnienia na stanowisku, o które się ubiega. Już po zatrudnieniu pracodawca może żądać innych danych pracownika. Między innymi adres zamieszkania czy numer PESEL. Jak również dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego rodziny. Może zapytać również o numer rachunku płatniczego. Ale tylko wówczas, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Zobacz inne wpisy związane z prawem:

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobom, których dane dotyczą
Prawo dostępu do danych osobowych – jak to działa? Kogo dotyczy?
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Pracodawca nie może jednak pytać o stan cywilny, stan zdrowia, wyznanie czy poglądy polityczne. Nie powinien wypytywać o orientację seksualną czy też przynależność związkową. Niestety zdarza się, że pracodawcy zadają takie pytania. Wówczas nie ma obowiązku udzielenia na nie odpowiedzi.

Leave a Reply