Positive project manager discussing plans on phone

Jakie są sposoby zarządzania projektami?

Od skutecznej realizacji projektów biznesowych zależy w dużej mierze zarówno to, jak silną pozycję dane przedsiębiorstwo ma na rynku, jak i osiągane przez nie wyniki finansowe. Naturalnie aby projekty były realizowane całościowo i w terminie konieczne jest odpowiednie podejście, ustalenie jakichś wytycznych itd.

Tym właśnie zajmuje się project management, czyli inaczej mówiąc – zarządzanie projektami. Dziedzina ta od wielu lat ma ogromne znaczenie, zaś jej pozycja nie tyle się zmniejsza, co nieustannie wraca. Warto więc zdobyć wiedzę z metodologii zarządzania projektami idąc np. na szkolenie agile bądź scrum szkolenie.

Początkowo do zarządzania projektami podchodzono całościowo. Królowało tak zwane podejście kaskadowe, wymuszające bardzo długi czas oczekiwania od złożenia przez klienta zamówienia np. na specjalistyczne oprogramowanie, aż po końcową realizację tego projektu.

Wszystkie czynności z nim związane były bowiem wykonywane w określonym z góry czasie, cała realizacja projektu opierała się zaś na sześciu starannie zaplanowanych etapach: planowaniu, analizie, projektowaniu, implementacji, testowaniu i wdrożeniu.

O ile sposób ten sprawdzał się w przypadku prostych, nieskomplikowanych projektów, w przypadku tych bardziej złożonych nie był już tak skuteczny. Wówczas powstały zwinne metody zarządzania, których flagowym przykładem jest agile, metoda zapoczątkowana manifestem jej twórców, z którego wynikały cztery główne zasady.


Wiedza i nauka: https://spss.edu.pl


Po pierwsze ludzie pracujący nad projektem mieli mieć większe znaczenie od procesów i zasad. Po drugie odgórne, bierne ustalenia miały być zastąpione aktywną współpracą z klientem. Następnie podążanie za planem zastąpione zostało reagowaniem na zmiany, w konsekwencji zaś największe znaczenie miało skuteczne zrealizowanie projektu, a nie jego realizacja.

Agile jest do dziś bardzo popularną metodą, wdrażaną w coraz większej liczbie firm. Jeśli chcesz wprowadzić ją także u siebie warto rozważyć szkolenie biznesowe dla swoich pracownikow. Agile project management szkolenie polecane jest zarówno dla kadry managerskiej, kierowników i liderów grup projektowych, jak i dla wszystkich jej członków.

Leave a Reply