Close-up of a hand holding car keys and giving it to a buyer

Jakie są opcje leasingu

Leasing, słowo wszystkim doskonale znane. Pojawia się w społeczeństwie od pewnego czasu bardzo często, jednak wciąz wiele osób do końca sobie nie zdaje sprawy o co w nim właściwie chodzi.

Co to jest leasing?

Wyjaśniając to niezrozumiałe pojęcie, leasing to po prostu umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dwoma stronami, leasingodawcą oraz leasingobiorcą. Rozumując dalej, najprostszymi słowami to po prostu pewna forma wynajmu, dzierżawy środków trwałych, a także nieruchomości. Osoby korzystające mają możliwość ich używania bez wcześniejszej konieczności ich zakupu.

Leasing charakteryzuje się kilkoma bardzo ważnymi cechami, najważniejszą oczywiście jest użytkowanie środka bez konieczności zakupu, czas określony trwania umowy, własność należy wyłącznie do leasingodawcy, opłata pobierana jest w formie pieniędzy.

Rodzaje leasingu

Obecnie na rynku można rozpoznać kilka rodzajów tej formy umowy. Najczęściej rozróżniamy leasing pośredni a także bezpośredni oraz finansowy.

W kilku słowach wyjaśnienia. Leasing pośredni proces ten oparty jest na działalności przedsiębiorstwa leasingowego, które występuje pomiędzy producentem towaru oraz osoby go użytkującej. Przedsiębiorstwo nabywa towary od leasingodawcy a następnie w dalszym postępowaniu wynajmuje je leasingobiorcy, oczywiście podpisując z nim stosowną umowę. Pomiędzy obiema stronami występuje pośrednik.

Drugą opcją jest oczywiście leasing bezpośredni, jest to forma całkowicie przeciwna w stosunku do wcześniej omówionego leasingu pośredniego. W tej formie nie występuje żaden pośrednik, a osoba finansująca zawiera umowę bezpośrednio z osobą korzystającą.

Inną formą leasingu jest także rodzaj finansowy inaczej zwany kapitałowy. Formuła oparta jest na nabyciu przedmiotu przez leasingodawcę a w dalszym etapie rzecz przekazywana jest leasingobiorcy, jednak pojawia się warunek określonego czasu. Opłata dokonywana jest w ratach. Leasing jest to proces długotrwały, najczęściej do momentu zużycia się przedmiotu.