Teenage boy reading book

Jakie istnieją narzędzia do zarządzania projektami?

Skuteczne i efektywne zarządzanie projektami stanowi fundament do ich terminowej i całkowitej realizacji, co ma z kolei bezpośrednie przełożenie na wyniki danej firmy i jej pozycję na rynku. Aby nie zostawać w tyle niezbędne są kompetentne, odpowiednio przeszkolone osoby, które nie tylko pokierują zespołem projektowym, ale też będą jego członkami.

Wiedzę i umiejętności zdobywa się oczywiście z czasem, ale współcześnie rozwój dostępnych metod i narzędzi jest tak intensywny, że niezbędne jest doszkalanie się i poszerzanie swojej wiedzy. Dlatego też warto zwrócić uwagę na szkolenia z zakresu project managementu. Dla kogo przeznaczone są te szkolenia i przede wszystkim czego można się w ich trakcie dowiedzieć?

Dla kogo szkolenia z zarządzania projektami?

Udział w szkoleniu z zakresu project managementu polecany jest w szczególności członkom kadry managerskiej, kierownikom, liderom i członkom zespołów projektowych oraz wszelkim osobom pragnącym zdobyć specjalistyczne kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy.

Szkolenia project management – zakres

Szkolenia agile project management foundation pozwalają jego uczestnikom na poznanie głównych standardów zarządzania projektami, do których zalicza się obecnie Agile, PMI, CCPM i Prince2, a także różnego rodzaju metod dotyczących zarządzania projektami, zbioru najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań.


Książki, nauka, szkolenia: https://programczytelnictwa.pl


Uczestnicy szkolenia agile będą w stanie:

-w skuteczny sposób kierować poszczególnymi projektami;
-realizować poszczególnych zadań na każdym etapie projektu;
-dotrzymywać terminów wynikających z ustalonych wcześniej harmonogramów;
-dobierać odpowiedni styl kierowania, dostosowany do danego zespołu projektowego;
-organizować efektywne spotkania osób pracujących nad danym projektem;
-oszacować koszty i przychody związane z realizacją projektu;
-skutecznie korzystać w wszelkich dostępnych metod, narzędzi itd.

Udział w szkoleniu w pozytywny sposób wpłynie na pozycję danej osoby na rynku pracy i pozwoli jej na zdobycie praktycznych i przydatnych umiejętności.

Leave a Reply