Business people working on start up

Jak założyć firmę będąc studentem?

Założenie własnej firmy to dla wielu osób marzenie jak również szansa na dobry start w życie zawodowe. Dlatego też nie dziwi, że z każdym rokiem rośnie ilość możliwości dla osób zainteresowanych posiadaniem własnego biznesu. Szczególne możliwości mają obecnie studenci, którzy mogą skorzystać z bardzo wielu udogodnień, w szczególności obniżających należne z racji prowadzenia działalności składki.

Jedną z możliwości jest skorzystanie z pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Te organizacje wspierają rozwój przedsiębiorczości wśród studentów na wiele sposobów. W takim przypadku do założenia własnej działalności wystarczy jedynie złożenie wniosku do wybranego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Plusem jest to, iż pomagają one nie tylko w zdobyciu klientów, ale również w promocji przedsięwzięcia jak również pomagają zyskać kontakty biznesowe, tak ważne do prawidłowego rozwoju firmy.

Studenci którzy zakładają firmy w ramach Inkubatorów nie muszą płacić składek, jednakże z tego względu nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe. Oczywiście zachowują prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, ponieważ zazwyczaj objęci są ubezpieczeniem rodziców lub uczelni w tym zakresie. Składając wniosek o rozpoczęcie działalności w ramach Inkubatorów student nie musi rejestrować firmy w CEDiG.

Jeśli student nie chce korzystać z pomocy Inkubatorów może zdecydować się na samodzielnie prowadzenie działalności na zasadach ogólnych. Wówczas konieczna jest rejestracja firmy w CEDiG jak również zgłoszenie jej w US oraz ZUS.

Wraz z otwarciem firmy powstaje obowiązek opłacania podatków i składek na ubezpieczenia. Tutaj jednak studenci mogą skorzystać z ulg przewidzianych dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność, w szczególności z możliwości płacenia tak zwanego preferencyjnego ZUS.

Oznacza to, iż przez okres 2 lat od otwarcia firmy mają prawo płacić składki od znacznie niższej podstawy, tym samym jednocześnie sporo zmniejszając wynikające z tego tytułu miesięczne należności.