Close up of businessmen shaking hands

Jak osiągnąć porozumienie z innymi

Niezależnie od tego, czy jest to naszą pracą, jedynie jej częścią lub wykonujemy to jedynie w celach prywatnych – negocjacje są istotnym elementem w komunikacji międzyludzkiej. Znając kilka zasad możemy sprawniej osiągać zamierzone cele w rozmowach z innymi.

Zanim przejdziemy do doskonalenia naszej umiejętności negocjacji warto zaznaczyć, że nie polega ona na tym, że obie strony muszą coś stracić na rzecz dogadania się (ponieważ to jest kompromis), a na tym, by dojść do porozumienia, które usatysfakcjonuje każdą ze stron. W takim razie: jak skutecznie negocjować?

Sylwetka rozjemcy

Rola negocjatora jest bardzo ważna, ponieważ to on odpowiada za to, jak będzie wyglądać ostateczna umowa. Istnieje parę cech, które powinny charakteryzować dobrego negocjatora, takie jak umiejętność słuchania rozmówcy. Bez tej cechy nie będzie mógł ocenić oponenta i poprawnie dobrać strategii na najskuteczniejsze negocjacje.

Osoba je przeprowadzająca nie powinna mieć wybuchowego charakteru, wręcz przeciwnie – w dobrym guście jest umieć panować nad własnymi emocjami. Nie może być także uparta, bo wtedy nie ma szans na pozytywny przebieg negocjacji. Bardzo przydatna może okazać się cierpliwość, bo nierzadko bywa, że ustalenia trwają długo. Nie mniej istotna jest zdolność oddzielenia problemu od osoby, z którą się komunikujemy.

Co warto zrobić przed?

To, po czym można poznać wprawnego negocjatora, to nie jedynie jego cechy charakteru, ale również fakt, że nie pomija rzetelnego przygotowania do ustaleń. Przed spotkaniem się z rozmówcą niezbędna jest nam wiedza o tym, z czego podczas negocjacji możemy zrezygnować, a co jest dla nas ważne i nie podlega dyskusji.

Następnym krokiem będzie opracowanie informacji o naszym przeciwniku – w miarę możliwości poznanie jego temperamentu, czy metod działania. Na tych informacjach oprzemy własną strategię na negocjacje. Zdecydowaną przewagę nad konkurencją mają osoby, które są biegłe w branży, której dotyczą ustalenia. Pozwala im to czuć się pewniej, niż przeciwnicy nieposiadający ich wiedzy.

Czynniki pomagające w rozwiązaniu konfrontacji

Jeżeli mamy możliwość na miejsce spotkania należy wybrać neutralne miejsce – nie własną bądź konkurencyjną firmę. Przychodząc na negocjacje niedopuszczalne jest spóźnienie oraz należy mieć na uwadze, że liczy się pierwsze wrażenie.

Dla pozytywnego przebiegu rozmów należy trzymać się tematu, by nie rozpraszać siebie i strony przeciwnej – takie postępowanie może zaszkodzić w rozstrzygnięciu polubownym. Komunikaty niewerbalne powinny być przez nas doskonale rozumiane, wtedy wyczujemy przeciwnika i mamy większe szans, by ugrać jak najwięcej dla siebie.

Gdy dochodzi do sytuacji przestawiania naszych warunków, pamiętajmy o tym, by żądać od początku czegoś powyżej naszego celu, wtedy łatwiej schodzić, nie tracąc zbyt wiele. Dodatkowo podczas obniżania wymagań wymuszajmy od oponenta podobnej wartości zmian.

Konieczne, by przed przystąpieniem do ustalania wspólnego postępowania, przygotować plany awaryjne, pozwoli nam to nie akceptować pierwszej propozycji. Miejmy na uwadze, że negocjujemy z ludźmi i bądźmy stanowczy w swoich celach, ale zarazem elastyczność umożliwi nam na szybkie i dogodne wyszukanie klucza porozumienia.

Wskazówką niech będzie, by nie rozpoczynać od własnych propozycji, takie zaakcentowanie sprawy może nie korzystnie odbić się na warunkach, dlatego w miarę możliwości doprowadzajmy do sytuacji, w której przeciwnik pierwszy przedstawia swoją ofertę.

Każdy w swoim życiu będzie stał pod presją wyborów oraz negocjacji ich skutków. Pozytywne nastawienie i przemyślenie sobie na spokojnie pomoże wybrnąć z wielu sytuacji pomyślnie. Receptą na sukces jest nauka, poprzez wyciągnie wniosków z każdej konfrontacji.