Building savings and increase emergency funds

Inwestycje w firmie.

Im wcześniej rozpoczyna się inwestowanie, tym większe szanse, że w długim horyzoncie czasowym uda się osiągnąć lepsze rezultaty.

Warunki inwestowania co chwile się zmieniają, konieczne jest permanentne adaptowanie się do zmieniającej się tendencji na rynku. Sytuacja zmienia się dynamicznie niezależnie czy inwestycje dotyczą nieruchomości, surowców czy walut.

Aby osiągnąć dobre wyniki z inwestycji konieczny jest systematyczny trening. Można przyjąć strategię aktywną, która wymaga codziennego inwestowania czasu, monitorowania sytuacji na rynkach i poprawiania osiągniętych wyników. Albo wybrać inwestycje pasywne, które polegają na realizacji założonej strategii i wymagają minimalnego nakładu czasu.

Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego firma zanotuje nadwyżkę finansową można przeznaczyć ją na inwestycje.

Inwestycje w przedsiębiortwie pozwalają na:

  • rozwój,
  • poszerzanie udziału rynkowego,
  • pozyskiwanie nowych klientów,
  • zwiększanie zysków,

Jeżeli przedsiębiorca potrafi dostrzec w swojej firmie obszary, które warto zautomatyzować to po przeanalizowaniu kosztów, zysków i czasu potrzebnego na zamortyzowanie inwestycji może się okazać korzystne inwestowanie w nowe technologie. Inwestycja w technologie jest inwestycją w rozwój firmy.

Nadwyżka oszczędności nie powinna być pozostawiona na koncie bankowym przedsiębiorstwa. Nieoprocentowana gotówka nie generuje żadnych zysków, natomiast powoduje powstanie zjawiska nadpłatności finansowej.

Inwestycje krótkoterminowe, np. lokaty overnight są korzystne ponieważ nie zamrażają środków finansowych na długi czas a odsetki kapitalizowane są codziennie.

Inwestycje długoterminowe jak udziały, akcje czy papiery wartościowe

Przedsiębiorstwa mogą inwestować także po przez zwiększanie zdolności produkcyjnej, wprowadzanie nowych produktów, wdrażanie innowacyjności a także po przez utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Oszczędności ulokowane w zakupie nieruchomości można przeznaczyć na wynajem powierzchni.

Jeżeli w firmie brakuje środków własnych na inwestycje, możne skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania takich jak:

  • dotacje unijne,
  • pożyczki unijne,
  • leasing,
  • kredyty inwestycyjne,
  • emisje papierów wartościowych,

Dokładne przygotowanie strategii inwestycyjnej pozwala na prognozę kosztów, zysków oraz kontrole inwestycji i przebiegu jej realizacji.