pencil and graph

Ilość dóbr na rynku

Co pokazuje krzywa podaży?

To kwestia ile danego dobra produkują przedsiębiorstwa przy danej cenie. Tą zależność właśnie pokazuje wykres. Wraz ze wzrostem ceny rośnie też ilość dobra na rynku.

Właśnie tak wygląda krzywa podaży, głównym czynnikiem jest tutaj cena, która napędza cały mechanizm oraz liczba produktów na rynku. Tylko te dwa czynniki są brane pod uwagę.

To logiczne, że producenci dostarczają więcej produktów, na których mogą zarobić. Wzrasta ich różnorodność i możliwość wyboru. Wyższa cena gwarantuje zarobek. Jednak nie tylko cena jest wskaźnikiem, który wpływa na dostępność towaru. Technologia, możliwości dostawców, czy konkurencja. Jeden producent zawsze będzie miał ograniczone możliwości jednak gdy dany produkt proponuje także konkurencja, wybór jest większy.

Jednak czy jest najważniejsze, to co pokazuje krzywa podaży?

Nie, wykres jest wiarygodny tylko pod względem ceny i ilości produktu. Jednak powinniśmy wziąć pod uwagę inne czynniki przy głębszym analizowaniu danych.Import i eksport, jeżeli nie jesteśmy ograniczani w tej kwestii, w wymianie między krajami, podaż będzie większa.

Postęp techniczny, technologie pomagają nam w każdej dziedzinie życia. W procesie produkcji są nieodłącznym elementem. Wysoka wiedza w danej branży, tak jak i maszyny oraz innowacje technologiczne mogą usprawnić cały proces, dając nam różne możliwości. Przykładowo wytworzyć większą liczbę produktów w określonym czasie.

Zwiększający opłacalność, naszego biznesu.

Wysokość kosztów produkcyjnych to jak kosztowne jest wytworzenie produktów, rentowność produkcji, ma duże znaczenie przy określaniu podaży. W zależności od produktu mogą to być także, warunki naturalne przy produkcji roślinnej. Polityka rządu, poprzez nakładane podatki, regulacje może utrudnić proces, który może działać na niekorzyść producentów. Doskonałym przykładem mogą być tutaj napoje alkoholowe. I jak zwykle czynniki losowe, jako czynnik, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a na który warto się przygotować.