Pexels Philipp Birmes 830891

Eksport a tajniki komunikacji międzykulturowej – jak poradzić sobie z różnicami?

Gwałtowny wzrost wymiany handlowej pomiędzy krajami oraz globalizacja na całym świecie to dwie podstawowe kwestie, które musieliśmy wziąć pod uwagę. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na eksport swoich produktów lub usług do innych krajów, aby poszerzyć swoje możliwości biznesowe. Jak radzić sobie z różnicami kulturowymi podczas komunikacji z klientami z zagranicy? Przyjrzyjmy się temu zjawisku bliżej.

Eksport a tajniki komunikacji międzykulturowej

Gdy odnosi się sukces w biznesie na światowej scenie, porozumiewanie się z potencjalnymi klientami z innych krajów może stworzyć wyzwanie. Przyjaciele i kontrahenci spoza granicy czasem używają innych form komunikacji, posiadają inny język, mają odmienne historyczne doświadczenia i inne wartości. Aby poradzić sobie z różnicami w kulturze, ważne jest, aby odpowiednio nawigować komunikację międzykulturową.

Zarządzaj oczekiwanymi kulturowo

Oczekiwania mogą być źródłem napięcia i nieporozumień międzykulturowych. Na przykład, ludzie z Europy Zachodniej są zazwyczaj uderzający bezpośrednio, na zasadzie „nagle i do punktu”, podczas gdy ludzie z Południa są bardziej pośredni w swoim języku i mają nawyk do nawiązywania więzi zanim będą dyskutować realne aspekty transakcji.

Znajomość potencjalnych partnerów biznesowych, ich kultur i języków jest pierwszym krokiem w nawigacji tej strefy. Firmy z Holandii i Japonii zazwyczaj są zorientowane na wykonanie, dlatego podczas eksportu to szczególnie dobry sposób na uchwycenie ich uwagi. Firmy z Brazylii i Singapuru często preferują długotrwałą i bliską współpracę, więc nawiązywanie stałych relacji z klientami z tych krajów zazwyczaj gwarantuje większe zyski.

Bądź świadomy innych symboów społecznych

Symbole społeczne są językiem codziennym w relacjach międzyludzkich i międzykulturowych. Dobrym przykładem jest azjatyckie pozdrowienie: Skinheil, które dosłownie oznacza „należycie odpocząć”. To dosłowne pozdrowienie jest stosowane w sytuacjach, w których dana osoba wraca z podróży lub nowego projektu.

Komunikacja międzykulturowa jest pełna takich sygnałów. Na przykład, większość ludzi z Bliskiego Wschodu unika dotykania drugiej osoby podczas prezentacji własnych rąk. Z drugiej strony, ludzie z zachodniej kultury mają tendencję do odpychania się, dlatego to jest bardziej powszechne, aby spojrzeć na dotknięcie rąk podczas grzecznościowych powitania.

Utrzymuj dobre maniery w wykorzystaniu technologii

Gdy technologia stanowi ważne narzędzie do nawiązywania kontaktów, należy pamiętać, że każdy w kulturze ma inne wymagania przy wysyłaniu wiadomości e-mail. Jak zostało wykazane w badaniach, japońscy odbiorcy lubią być połączeni poprzez e-mail z osoba, która ma podobne obowiązki lub tożsamość, podczas gdy w Hiszpanii ważniejsze jest zdobycie zaufania przed zawieraniem ważnych umów. Więc, jeśli występuje jakikolwiek przekraczanie kulturowych granic, ważne jest, aby utrzymać dobre maniery komunikowania się, unikanie wulgaryzmów lub wyrywania, bez względu na stosowane narzędzia.

Podsumowanie

Mądrze i poprawnie nawiązując relacje międzynarodowe w oparciu o różnice kulturowe zapewnia podstawy do zdobycia uzależnionego od kultur zaufania i rozwiązywania problemów. Chociaż może to być trudne, lepsze zrozumienie ludzi, z którymi ty i twoja firma uprawiają biznes, jest pierwszym krokiem do sukcesu w świecie biznesu. Aby poradzić sobie z różnicami kulturowymi, ważne jest, aby zarządzać oczekiwaniami kulturowymi, być świadomym różnych symboli społecznych oraz utrzymywać dobre maniery w korzystaniu z technologii.

Leave a Reply