Office worker taking a folder in the archive

Co to jest płynność w firmie?

Stworzenie dobrze funkcjonującej, przynoszącej duże zyski firmy to niełatwe wyzwanie. Zarządzanie firmą, zwłaszcza dużą, z rozbudowanymi działami, odpowiedzialnymi za wiele niezbędnych aspektów, jest czymś, do czego trzeba mieć odpowiednie umiejętności, predyspozycje i zdolności.

Do tego, by firma dobrze funkcjonowała, potrzebna jest duża grupa znających się na swoich zadaniach pracowników i pracownic, którzy sposób odpowiedzialny i sumienny będą podchodzili do swoich obowiązków.

Odpowiednia współpraca, zarządzanie i właściwe delegowanie obowiązków, a także ich kontrola i weryfikacja to tylko niektóre z czynników właściwego funkcjonowania firmy. Innym, niezwykle ważnym czynnikiem jest płynność finansowa w firmie.

Płynność finansowa to zdolność danej firmy do prawidłowego, całkowitego wywiązywania się ze swoich powinności w wyznaczonym wcześniej terminie. Do najbardziej wymagalnych (czyli krótkoterminowych) zobowiązań firmy zaliczyć można przede wszystkim terminową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, czy też zapłacenie kontrahentom za ich usługi czy produkty.

Płynność finansowa jest jednym z najważniejszych elementów, które składają się na całościową ocenę finansową przedsiębiorstwa. Płynność finansowa jest bezpośrednio związana z kondycją finansową oraz standingiem finansowym, na które ma ogromny wpływ.

Odpowiednie zarządzanie płynnością finansową utrzymuje linie kredytowe i płynne środki pieniężne na odpowiednim poziomie. Jest to niezwykle istotne z wielu powodów, między innymi w celu utrzymywania dobrej opinii o firmie i uzyskania zaufania od kontrahentów i kredytujących instytucji finansowych. Zaufanie to jest bardzo ważne, gdyż jego zachwianie może doprowadzić nawet do bankructwa firmy.

Z drugiej strony zbyt wysoki poziom płynnych środków pieniężnych może powodować zamrożenie kapitału obrotowego, co przekłada się na zmniejszenie zysków. Poziom płynnych środków pieniężnych powinien być na wyważonym, stabilnym poziomie po to, by z jednej strony ukazywał firmę w dobrym świetle, ale by nie zmniejszał też zbytnio jej zysków.