Creative concept of recycling garbage

BDO w małych firmach

Odpady i odpowiednie zarządzanie nimi to obecnie niezwykle ważna kwestia w skali globalnej. Globalne ocieplenie, zwiększenie poziomu dwutlenku węgla w atmosferze oraz inne bardzo niekorzystne dla planety zjawiska spowodowane zostały w dużej mierze za sprawą szybko rozwijającej się i nierzadko niszczycielskiej działalności człowieka na przestrzeni wielu lat.

Jednym z poważnych problemów dzisiejszego świata jest nadmierna ilość odpadów, do czego w dużej mierze przyczynia się produkcja opakowań, zwłaszcza tych wykonanych z plastiku. Skutki te spowodowały, że musiały powstać różne sposoby, mające na celu poradzenie sobie z tym problemem. Jednym z takich działań było powstanie BDO, czyli Bazy Danych Odpadowych, czy też Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

BDO to system teleinformatyczny, którego głównym zadaniem jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami. Jego zadaniem jest także usprawnienie recyklingu i podniesienie jego poziomu, jak również podnieść skuteczność walki z dzikimi wysypiskami śmieci i szarą strefą.

Do BDO obowiązkowo wpisać muszą się te podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów. Obowiązek ten spoczywa również na producentach, importerach oraz nabywcach opakowań. Producenci pojazdów, baterii, opon, smarów, olejów, itp. Wpisanie się do BDO może dotyczyć nie tylko dużych producentów, ale również może być obowiązkiem małych firm, również jednoosobowych działalności gospodarczych.

Obowiązek ten może dotyczyć więc na przykład salonów fryzjerskich, gabinetów dentystycznych, drukarni i innych usług, a odpady, które wytwarzają nie są odpadami komunalnymi. Istnieją jednak przypadki, w których wpis do BDO nie jest konieczny. To między innymi transportujący wytworzone przez siebie odpady, czy też rolnik, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

System BDO jest z pewnością potrzebny i przydatny dla środowiska, a co za tym idzie wszystkich ludzi i zwierząt. System ten jest dokładny i obejmuje swoim nadzorem wszystkie firmy, także te niewielkie.