Asking to fill form

Działalność gospodarcza

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Przy zakładaniu działalności gospodarczej większość z zadań jesteśmy w stanie wykonać w domu przez internet. Zakładanie firmy zaczynamy od wpisania w internecie adresu firma.gov.pl i wypełnienia na niej formularza wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Po uzupełnieniu formularza wymaga się od osoby zakładającej swoją działalność podpisu internetowego. W przyszłości tym samym formularzem zgłasza się wszelkie zmiany danych. Na ten obowiązek posiada się 7 dni od ich zaistnienia.

Jeżeli rejestrujesz firmę i nie posiadasz jeszcze NIP-u, to po jego otrzymaniu nie musisz aktualizować danych w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ponieważ znajdzie się on tam automatycznie.

W formularzu należy podać rodzaj działalności gospodarczej. W tym celu została stworzona Polska klasyfikacja działalności, która zawiera spis czynności jakie może wykonywać dane przedsiębiorstwo. Do formularza centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Nie istnieje żadne limit dotyczący podawania numerów PKD, którymi będzie zajmował się twój biznes. Wypełniając formularz należy pamiętać również o tym, by zaznaczyć formę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pamiętajmy również aby podczas wypełniania formularza centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wskazać osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji finansowej twojej firmy. Jeśli nie wiemy kto będzie się zajmował tym w naszej firmie, konieczne jest wskazanie biura księgowego z którym mamy zamiar współpracować, wtedy wybieramy opcję samodzielnego prowadzenia dokumentów, a później gdy już będziemy wiedzieć kto będzie się tym zajmował aktualizujemy wpisując odpowiednie biuro księgowe.

Rejestracja działalności gospodarczej nie jest czymś niezwykle trudnym, jednak trzeba mieć na uwadze konieczność wykonaniu sporej liczby czynności. Mimo że wciąż są dodawane ułatwienia w rejestracji, to trochę czasu trzeba poświęcić na rejestracji takiej działalności.

Leave a Reply